Glaukom

NOVO!!! Lasersko lečenje glaukoma

Glaukom

Pregled glaukomatologa ass. Dr Vesna Marić

Konsultant glaukomatolog je Ass. Dr Vesna Marić stalno zaposlena na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije na odeljenju glaukoma. Bavi se dijagnostikom i lečenjem glaukoma kako kod odraslih tako i kod dece. Iz oblasti glaukoma usavršavala se u Moorfields Eye Hospital u Londonu, potom u Univerzitetskoj Klinici u Hamburgu-Eppendorf u Nemačkoj, Ženevi, Pragu, Majncu. Redovno učestvuje na domaćim I stranim oftalmološkim kongresima. Autor i koautor je u više naučnih i stručnih radova iz oblasti kojom se bavi. Aktivni je predavač na mnogim stručnim predavanjima u sklopu KME. Asistent je na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Vidno polje nezaobilazan pregled kod glaukoma

Pregled vidnog polja kompjuterizovanom metodom je nezaobilazan kod glaukoma. Izvodi se kako kod sumnje na glaukom tako i tokom praćenja bolesti. Kod sumnje na glaukom vidnim poljem se mogu otkriti najraniji defekti koji nastaju zbog oštećenja vidnog živca. Kada se postavi dijagnoza bolesti, pregled vidnog polja sprovodi se u redovnim vremenskim intervalima da bi se ustanovilo da li je terapija uspela da zaustavi napredovanje bolest ili ne.

Test je bezbolan i bezbedan za pacijenta. Trajanje pregleda jednog oka je 10 do 15 min.

OCT kod glaukoma

OCT (Optička Koherentna Tomografija) je neinvazivna metoda pregleda, koja omogućava vidljivost svih slojeva retine i vidnog živca. Pomaže u otkrivanju ranih promena u sloju nervnih vlakana kod pacijenata sa glaukomom. Smatra se da OCT može otkriti glaukom u ranoj fazi, pre nego što se pojave defekti u vidnom polju. Zbog toga je ovaj pregled obavezan ukoliko nismo sigurni da li osoba ima ili nema glaukom.

Procedura je bezbolna i traje nekoliko minuta.

Šta je glaukom?

Glaukom je jedan od vodećih uzroka slepila u svetu. Nastaje kad ima previše tečnosti u oku obično zato što su izvodni kanalići zapušeni. Pošto se tečnost koja ne može da istekne iz oka I dalje stvara ,ona se nagomilava u oku I nastaje povišen očni pritisak. Očni pritisak gura očni živac preko koga se prenose signali odnosno slike od oka ka mozga.

Uopšteno govoreći glaukom se ne može izlečiti ali se može lečiti što znači da se može držati pod kontrolim.Kad se jednom otkrije on zahteva neprekidno dugogodišnje lečenje. Lečenje se sastoji u snižavanju očnog pritiska. Najčešče se započinje kapima i one predstavljaju glavni oslonac terapije međutim ukoliko one ne mogu da kontrolišu glaukom, pribegava se laserskoj operaciji ili operaciji koje imaju zadatak da poboljšaju isticanje očne vodice iz oka I tako snize očni pritisak.

Radno Vreme

Ponedeljak-Petak:

10:00-18:00

Subota:

10:00-14:00

Nedelja:

Zatvoreno

Kontakt

Rankeova 12, 11000 Beograd

+381 11 344 76 77

+381 11 24 00 937

+381 65 344 76 77

+381 64 180 66 56

+381 64 84 31 063

+381 63 233 716